Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Ishikawa / Đại học (石川県 / 大学)

Đại học Kanazawa

金沢大学

Address 〒920-1192 石川県金沢市角間町
TEL(JAPAN)   
E-mail boshu@adm.kanazawa-u.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Khoa xã hội loài người Ngành khoa học nhân văn Tâm lý học Coed buổi trưa 4 năm
Khóa nhân văn Coed buổi trưa 4 năm
Khóa trường văn hóa Coed buổi trưa 4 năm
Khóa văn hóa lịch sử Coed buổi trưa 4 năm
Khóa ngôn ngữ văn hóa Coed buổi trưa 4 năm
Ngành luật học Khóa chính sách luật cộng đồng Coed buổi trưa 4 năm
Khóa luật quan hệ doanh nghiệp Coed buổi trưa 4 năm
Tổng hợpLuật học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành Kinh tế học Khóa kinh tế Coed buổi trưa 4 năm
Ngành quản lý toàn cầu Coed buổi trưa 4 năm
Ngành Giáo dục trường học Khóa Sư phạm Coed buổi trưa 4 năm
Khóa sư phạm Coed buổi trưa 4 năm
Ngành sáng tạo khu vực Quản lý phúc lợi Coed buổi trưa 4 năm
Khóa cộng đồng môi trường Coed buổi trưa 4 năm
Khóa qui hoạch vùng Coed buổi trưa 4 năm
Khoa du lịch - thừa kế văn hóa Coed buổi trưa 4 năm
Ngành quốc tế học Xã hội quốc tế Coed buổi trưa 4 năm
Nhật Bản・Đào tạo tiếng Nhật Coed buổi trưa 4 năm
Khóa Asian Coed buổi trưa 4 năm
Hoa Kỳ Coed buổi trưa 4 năm
Châu Âu Coed buổi trưa 4 năm
Khoa khoa học và kỹ thuật Ngành khoa học vật liệu Tóan học Coed buổi trưa 4 năm
Vật lý học Coed buổi trưa 4 năm
Khóa kế tóan Coed buổi trưa 4 năm
Ngành hóa học vật chất Hóa học Coed buổi trưa 4 năm
Khóa hóa học ứng dụng Coed buổi trưa 4 năm
Khóa cơ khí Khóa sáng tạo cơ khí Coed buổi trưa 4 năm
Khóa cơ khí tóan lý Coed buổi trưa 4 năm
Khóa cơ khí năng lượng Coed buổi trưa 4 năm
Ngành thông tin địên tử truyền thông Khóa điện tử địên khí Coed buổi trưa 4 năm
Khóa thông tin truyền thông Coed buổi trưa 4 năm
Ngành cở sở hạ tầng xã hội trái đất Khóa trái đất - hành tinh Coed buổi trưa 4 năm
Khóa phòng chống thiên tai Coed buổi trưa 4 năm
Môi trường đô thị Coed buổi trưa 4 năm
Ngành khoa học đời sống - Kỹ thuật Hệ thống đời sống Coed buổi trưa 4 năm
Tài nguyên sinh vật bỉên Coed buổi trưa 4 năm
Công nghệ sinh học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành Kỹ thuật Frontier Coed buổi trưa 4 năm
Khoa y Ngành y học Coed buổi trưa 6 năm
Ngành dược học Coed buổi trưa 6 năm
Ngành điều chế dựơc Coed buổi trưa 4 năm
Ngành y tế Điều dưỡng Coed buổi trưa 4 năm
Khoa học công nghệ bức xạ Coed buổi trưa 4 năm
Kiểm tra khoa học kỹ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Phương pháp vật lý trị liệu Coed buổi trưa 4 năm
Liệu pháp làm việc Coed buổi trưa 4 năm

pagetop