Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Shizuoka / Đại học (静岡県 / 大学)

Đại học Shizuoka

静岡大学

Address 〒422-8529 静岡県静岡市駿河区大谷836
TEL(JAPAN)   
E-mail onyushi@ipc.shizuoka.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Khoa khoa học xã hội và nhân văn - khóa ban ngày Ngành xã hội học Tâm lý học Coed buổi trưa 4 năm
Xã hội học Coed buổi trưa 4 năm
Khóa nhân văn học Coed buổi trưa 4 năm
Khóa văn hóa chủng tộc học Coed buổi trưa 4 năm
Lịch sử học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành ngôn ngữ văn hóa học Khóa văn hóa ngôn ngữ Âu Mỹ Coed buổi trưa 4 năm
Văn hóa ngôn ngữ Nhật Bản-châu Á Coed buổi trưa 4 năm
Khóa so sánh ngôn ngữ-văn hóa Coed buổi trưa 4 năm
Luật học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kinh tế Coed buổi trưa 4 năm
Khoa khoa học xã hội và nhân văn - khóa buổi tối Luật học Coed đêm 4 năm
Ngành kinh tế Coed đêm 4 năm
Khoa giáo dục Ngành đào tạo giáo viên giáo dục Khóa sư phạm giáo dục Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục đặc biệt Coed buổi trưa 4 năm
Khóa phát triển sư phạm Coed buổi trưa 4 năm
Khóa phát triển trẻ em tiểu học Coed buổi trưa 4 năm
Đào tạo bảo mẫu Coed buổi trưa 4 năm
Khoa IT Ngành khoa học thông tin Coed buổi trưa 4 năm
Ngành thông tin xã hội Coed buổi trưa 4 năm
Ngành Thông tin học Coed buổi trưa 4 năm
Khoa khoa học Khóa tóan học Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành vật lý học Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành Hóa học Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Ngành Sinh vật học Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành khoa học trái đất Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành khoa học sáng tạo (Phát triển nguồn nhân lực toàn cầu) Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Khoa kỹ thuật công nghiệp Ngành cơ khí Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Ngành kỹ thuật Điện và Điện tử Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành khoa học vật liệu địên tử Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành khoa học công nghệ sinh học Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành khoa học hệ thống tóan lý Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Khoa nông nghiệp Ngành tài nguyên sinh vật Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Khoa đời sống ứng dụng Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Khoa nghiên cứu sáng tạo vùng (chương trình giáo dục) Khóa cộng sinh khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành quản ký khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 4 năm
Ngành phòng chống thiên tai - môi trường khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành quản lý - nghệ thuật Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành quảng bá thể thao Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 1 năm

pagetop