Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Osaka / Đại học (大阪府 / 大学)

Đại học Công lập Osaka

大阪市立大学

Address 〒558-8585 大阪府大阪市住吉区杉本3-3-138
TEL(JAPAN)   
E-mail www-admin2006@osaka-cu.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Khoa khoa học đời sống Ngành thực phẩm dinh dưỡng học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành môi trường sinh hoạt Coed buổi trưa 4 năm
Ngành phúc lợi con người Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Văn học Triết họcNgành lịch sử Triết học Khóa Coed buổi trưa 4 năm
Lịch sử Nhật Bản Coed buổi trưa 4 năm
Lịch sử Thế Giới Khóa Coed buổi trưa 4 năm
Ngành hành vi con người Khóa xã hội học Coed buổi trưa 4 năm
Khóa tâm lý học Coed buổi trưa 4 năm
Sư phạm Khóa Coed buổi trưa 4 năm
Địa lý học Khóa Coed buổi trưa 4 năm
Ngành ngôn ngữ văn hóa học Khóa văn học Trung Quốc Coed buổi trưa 4 năm
Khóa văn tự Trung Quốc Coed buổi trưa 4 năm
Khóa văn hóa ngôn ngữ Anh Mỹ Coed buổi trưa 4 năm
Khóa văn hóa ngôn ngữ Đức - Pháp Coed buổi trưa 4 năm
Khóa ngôn ngữ ứng dụng Coed buổi trưa 4 năm
Khóa văn hóa hiện đại Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Luật Luật học Khóa cộng đồng Coed buổi trưa 4 năm
Khóa hành chính Coed buổi trưa 4 năm
Khóa quốc tế - doanh nghiệp Coed buổi trưa 4 năm
Khoa kinh tế Ngành kinh tế Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Thương mại Ngành thương mại Ngành quản lý Coed buổi trưa 4 năm
Kinh doanhKhóa thông tin Coed buổi trưa 4 năm
Ngành Kinh doanh quốc tế Coed buổi trưa 4 năm
Khóa quản lý đô thị - sản xuất Coed buổi trưa 4 năm
Khóa tài chính - lưu thông Coed buổi trưa 4 năm
Kế tóan Coed buổi trưa 4 năm
Khoa khoa học Khóa tóan học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành vật lý học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành Hóa học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành sinh vật học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành trái đất Coed buổi trưa 4 năm
Khoa kỹ thuật công nghiệp Khóa cơ khí Coed buổi trưa 4 năm
Ngành khoa học - công nghệ thực vật điện tử Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kỹ thuật điện Coed buổi trưa 4 năm
Ngành khoa học công nghệ sinh học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành kiến trúc Coed buổi trưa 4 năm
Ngành đô thị Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Y Khoa Y Coed buổi trưa 6 năm
Ngành điều dưỡng Coed buổi trưa 4 năm

pagetop