Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Nagasaki / Đại học (長崎県 / 大学)

Đại học Nagasaki

長崎大学

Address 〒852-8521 長崎県長崎市文教町1-14
TEL(JAPAN) 095-819-2111  
E-mail
Website

Chuyên ngành - Khoa - Khóa học

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ghi chú khác
Khoa xã hội học đa văn hóa Khoa xã hội học đa văn hóa Khóa học chính sách công quốc tế Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khóa học năng động xã hội Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khóa học nuôi cấy cộng sinh Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khóa học giao tiếp ngôn ngữ Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khóa học đặc biệt của Hà Lan Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa giáo dục Khóa đào tạo giáo viên nhà trường Khóa học giáo dục tiểu học Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khóa học trung học cơ sở Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khóa học giáo dục mầm non Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khóa học giáo dục hỗ trợ đặc biệt Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa kinh tế Khoa kinh tế Khóa học ban ngày Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khóa học đêm chính Nam nữ học chung Buổi tối 4 năm
Trường y Khoa y Nam nữ học chung Ban ngày 6 năm
Sở y tế Khoa điều dưỡng Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa Vật lý trị liệu Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa trị liệu nghề nghiệp Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Trường nha Khoa nha Nam nữ học chung Ban ngày 6 năm
Khoa Dược Nhà thuốc Nam nữ học chung Ban ngày 6 năm
Khoa Khoa học Dược phẩm Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa dũ liệu thông tin Khoa dữ liệu thông tin Khoa khoa học thông tin Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khóa học khoa học dữ liệu Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa kỹ thuật Khoa kỹ thuật Khóa học cơ khí Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khóa học kỹ thuật điện và điện tử Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khóa học kỹ thuật kết cấu Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khóa học kỹ thuật thiết kế môi trường xã hội Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khóa học kỹ thuật hóa học / vật liệu Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa Khoa học môi trường Khoa Khoa học môi trường Phương pháp tuyển chọn A ( hệ văn ) Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Phương pháp tuyển chọn B ( Hệ Lý ) Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm
Khoa thủy sản Sở thủy sản Nam nữ học chung Ban ngày 4 năm

pagetop