Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Okinawa / Đại học (沖縄県 / 大学)

Đại học Ryukyus

琉球大学

Address 〒903-0213 沖縄県中頭郡西原町字千原1
TEL(JAPAN)   
E-mail nyushi@to.jim.u-ryukyu.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Khoa khoa học xã hội và nhân văn Ngành văn hóa Asian - Ryukyu Chương trình lịch sử · học thuật dân gian Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình ngôn ngữ học Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình văn học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành xã hội con người Chương trình triết học - sư phạm Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình xã hội học Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình tâm lý học Coed buổi trưa 4 năm
Khóa hợp pháp hóa chính phủ - quốc tế Chương trình Luật học Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình quan hệ quốc tế - chính trị Coed buổi trưa 4 năm
Khoa sáng tạo vùng quốc tế Ngành sáng tạo vùng quốc tế Chương trình thiết kế du lịch khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình kinh doanh Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình kinh tế học Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình văn hóa ngôn ngữ quốc tế Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình văn hóa khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Khoa giáo dục Ngành đào tạo giáo viên giáo dục Giáo dục tiểu học Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục trung học Coed buổi trưa 4 năm
Giáo dục đặc biệt Coed buổi trưa 4 năm
Khoa khoa học Khóa tóan học Coed buổi trưa 4 năm
Ngành khoa học vật chất trái đất Khóa vật lý Coed buổi trưa 4 năm
Khóa Khoa học trái đất Coed buổi trưa 4 năm
Ngành khoa học tự nhiên biển Ngành hóa học Coed buổi trưa 4 năm
Khóa sinh học Coed buổi trưa 4 năm
Khoa Y Khoa Y Coed buổi trưa 6 năm
Ngành khoa học y tế Coed buổi trưa 4 năm
Khoa kỹ thuật công nghiệp Ngành khoa học Khóa cơ khí Coed buổi trưa 4 năm
Khóa năng lượng - kỹ thuật môi trường Coed buổi trưa 4 năm
Khóa hệ thống điện khí Coed buổi trưa 4 năm
Khóa truyền thông thông tin điện tử Coed buổi trưa 4 năm
Ngành thiết kế xã hội cơ bản Coed buổi trưa 4 năm
Khóa kiến trúc học Coed buổi trưa 4 năm
Khóa thông tin trí tuệ Coed buổi trưa 4 năm
Khoa nông nghiệp Ngành nông nghiệp vùng cận nhiệt đới Coed buổi trưa 4 năm
Ngành môi trường nông nghiệp vùng cận nhiệt đới Coed buổi trưa 4 năm
Ngành khoa học nông nghiệp khu vực Coed buổi trưa 4 năm
Ngành tài nguyên sinh vật cận nhiệt đới Coed buổi trưa 4 năm

pagetop