Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Hokkaido / Trường Chuyên môn (北海道 / 専門学校)

Trường chuyên môn Thông tin kế toán Ohara Sapporo Campus

大原簿記情報専門学校札幌校

Address 〒060-0806 北海道札幌市北区北6条西8-8
TEL(JAPAN)   
E-mail info_hok@o-hara.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Ngành kinh doanh hướng nghiệp khóa 1 năm Chuyên ngành 1 năm Coed buổi trưa 1 năm
Girls buổi trưa 1 năm
Ngành kinh doanh hướng nghiệp khóa 2 năm Khóa kinh doanh tổng hợp Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Chuyên ngành hành chính Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành hệ thống kế toán khóa 2 năm Nhân viên kế tóan ủy quyền Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Khóa cố vấn thách thức thuế Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Khóa cố vấn thuế Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Khóa Nhân viên kế tóan ủy quyền challenge Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 4 năm
Ngành hệ thống kế toán khóa 4 năm Nhân viên kế tóan ủy quyền Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Khóa cố vấn thuế Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Khóa cố vấn thách thức thuế Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 3 năm
Khóa Nhân viên kế tóan ủy quyền challenge Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành hệ thống thông tin Thông tin kinh doanh Coed buổi trưa 2 năm
Coed đêm 3 năm
Lập trình web Coed buổi trưa 2 năm
Girls buổi trưa 1 năm
Khóa hệ thống kỹ sư Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 3 năm

pagetop