Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Gunma / Trường Chuyên môn (群馬県 / 専門学校)

thông tin Ota Thương mại Cao đẳng

太田情報商科専門学校

Address 〒373-0812 群馬県太田市東長岡町1361
TEL(JAPAN)   
E-mail ojspost@ojs.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Khoa thiết kế game Khóa Game program 4 năm Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 1 năm 6 tháng
Khóa Game graphic 4 năm Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Game planner 4 năm Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 1 năm 6 tháng
Game program học sinh năm 3 Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 1 năm 6 tháng
Game graphic học sinh năm 3 Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Game planner học sinh năm 3 Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Game program Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm 6 tháng
Game graphic Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 1 năm
Ngành thiết kế 3D CG học sinh năm 3 Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 1 năm 6 tháng
Phim hoạt hình học sinh năm 3 Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Illustrator học sinh năm 3 Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 2 năm
3DKhóa CG Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm 6 tháng
Khóa Phim hoạt hình Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành Illustrator Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm 6 tháng
Ngành thiết kế đồ họa Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành hệ thống thông tin Hệ thống thông tin học sinh năm 3 Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 1 năm 6 tháng
Hê thống thông tin Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm 6 tháng
Bảo mật mạng Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Khóa truyền thông đa phương tiện Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm 3 tháng
Khoa kỹ sư CAD 3D CA Khóa D Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm 9 tháng
Ngành tài chính kế toán Kế tóan - kinh doanh - cố vấn thuế ( học sinh năm 1) Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Kế tóan - kinh doanh Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm 6 tháng
Khóa Chuyên gia kế toán Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm 9 tháng
Công chức nhà nước Khóa công nhân viên chức 1 năm Coed buổi trưa 1 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Công chức 2 năm Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm 9 tháng
Ngành Tổng hợp Tổng hợp Curriculum 4 năm Coed buổi trưa 4 năm
Coed buổi trưa 1 năm 6 tháng
Tổng hợp Curriculum học sinh năm 3 Coed buổi trưa 3 năm
Coed buổi trưa 1 năm 3 tháng
Tổng hợp Curriculum Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 2 năm
Ngành nghiên cứu đại học Coed buổi trưa 2 năm
Coed buổi trưa 1 năm 6 tháng

pagetop