Trang DU HỌC NHẬT BẢN NABI là trang web dành cho những bạn có mong muốn đi du học,

  • 日本語
  • English
  • 한국어
  • 簡体中文
  • 繁体中文
  • Русский
  • Монгол
  • Tiếng Việt
Gunma / Trường Chuyên môn (群馬県 / 専門学校)

thông tin Ota Thương mại Cao đẳng

太田情報商科専門学校

Address 〒373-0812 群馬県太田市東長岡町1361
TEL(JAPAN)   
E-mail ojspost@ojs.ac.jp
URL

Chuyên ngành - khoa

Đại học Khoa Chuyên ngành - Khóa Ngoài ra
Bộ phận tạo trò chơi Chương trình trò chơi khóa học 4 năm Coed buổi trưa 4 năm
Đồ họa trò chơi khóa học 4 năm Coed buổi trưa 4 năm
Game planner khóa học 4 năm Coed buổi trưa 4 năm
Chương trình trò chơi khóa học 3 năm Coed buổi trưa 3 năm
Đồ họa trò chơi khóa học 3 năm Coed buổi trưa 3 năm
Game planner khóa học 3 năm Coed buổi trưa 3 năm
Khóa học chương trình trò chơi Coed buổi trưa 2 năm
Khóa học đồ họa trò chơi Coed buổi trưa 2 năm
Phòng thiết kế Khóa học 3 năm 3DCG Coed buổi trưa 3 năm
Hoạt hình khóa học 3 năm Coed buổi trưa 3 năm
Illustrator khóa học 3 năm Coed buổi trưa 3 năm
Khóa học 3DCG Coed buổi trưa 2 năm
Khóa học hoạt hình Coed buổi trưa 2 năm
Khóa học minh họa Coed buổi trưa 2 năm
Khóa học thiết kế đồ họa Coed buổi trưa 2 năm
Bộ môn Hệ thống thông tin Hệ thống thông tin khóa học 3 năm Coed buổi trưa 3 năm
Khóa học hệ thống thông tin Coed buổi trưa 2 năm
Khóa học an ninh mạng Coed buổi trưa 2 năm
Khóa học đa phương tiện Coed buổi trưa 2 năm
Kỹ sư CAD Khóa học CAD 3D Coed buổi trưa 2 năm
Phòng kế toán doanh nghiệp Kế toán khóa học kế toán thuế doanh nghiệp (hệ thống 1 năm) Coed buổi trưa 1 năm
Khóa học kế toán doanh nghiệp Coed buổi trưa 2 năm
Sở công vụ Nhân viên công cộng khóa học 1 năm Coed buổi trưa 1 năm
Công chức khóa học 2 năm Coed buổi trưa 2 năm
Khoa tổng hợp Giáo trình đại cương khóa học 4 năm Coed buổi trưa 4 năm
Giáo trình đại cương khóa học 3 năm Coed buổi trưa 3 năm
Khóa học chung Coed buổi trưa 2 năm
Khóa học chuyển tiếp đại học Coed buổi trưa 2 năm

pagetop